Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor výstavby MČ P1 – 2. patro
 • oddělení územního rozvoje MČ P1 – 5. patro, č. dveří 529

Kontakt:

Potřebujete:

 • Náležitosti podání upravuje Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a liší se dle typu navrhované úpravy. Detailně >>zde<<

Správní a místní poplatky:

 • Bez poplatku
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Podání: Odbor výstavby ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 • Konzultace samosprávného stanoviska MČ P1 k podnětu: Oddělení územního rozvoje MČ P1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

 • Odbor výstavby MČ P1 – 2. patro
  oddělení územního rozvoje MČ P1 – 5. patro, č. dveří 530, 531

Kontakt:

Postup:

 • Formou úpravy Úpn SÚ HMP se upravují zejména kód míry využití území a hranice funkčního využití. Návrh na úpravu směrné části územního plánu podává fyzická nebo právnická osoba na místně příslušný Stavební úřad, který po ověření náležitostí podání předá návrh na Odbor územního plánu MHMP (pořizovatel). Během procesu projednání úpravy zasílá pořizovateli mj. své stanovisko MČ Praha 1, a to usnesením RMČ P1.

Potřebujete:

 • Náležitosti podání upravuje Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a liší se dle typu navrhované úpravy. Detailně >>zde<<

Lhůta k vyřízení:

 • 100 dnů od data doručení Stavebním úřadem pořizovateli

Odvolávací orgán:

 • Nadřízený orgán územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj

Správní a místní poplatky:

 • Bez poplatku

Sankce:

Ostatní doplňující informace:

 • Tip: Na webových stránkách MHMP naleznete ke stažení v Sekci Mapy – Specializované mapy – Územní plán na horní liště vpravo Průvodní zprávu Úpn SÚ HMP, Vyhlášku 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu i Metodický pokyn (k 1.11.2002), který sjednocuje postupy při používání Úpn SÚ HMP.