od 1.1.2007 do 31.12.2007

 1. „bývalá I.kategorie“ (30,30%) 48,30 Kč/m2/měsíc
 2. „bývalá II.kategorie“ (40,10%) 38,93 Kč/m2/měsíc
 3. „bývalá III.kategorie“ (49,20%) 32,23 Kč/m2/měsíc
 4. „bývalá IV.kategorie“ (62,20%) 25,04 Kč/m2/měsíc

od 1.1.2008 do 31.12.2008

 1. (31,60%) 63,56 Kč/m2/měsíc
 2. (41,40%) 55,05 Kč/m2/měsíc
 3. (50,60%) 48,54 Kč/m2/měsíc
 4. (63,80%) 41,02 Kč/m2/měsíc

od 1.1.2009 do 31.12.2009 (MČ Praha 1 neuplatnila maximální deregulaci)

 1. (19,60%) 76,02 Kč/m2/měsíc
 2. (24,80%) 68,69 Kč/m2/měsíc
 3. (29,65%) 62,92 Kč/m2/měsíc
 4. (36,65%) 56,04 Kč/m2/měsíc

Zastupitelstvo MČ Praha 1 nerozhodlo o jednostranném zvyšování nájemného z bytů (deregulaci) od 1.1.2010 v bytech MČ Praha 1.

Rada Městské části Praha 1 se uvedenou problematikou pečlivě zabývala na svém jednání dne 1.2.2010. Usnesení ze dne 1.2.2010 číslo UR10_0095 Rada MČ Praha 1 rozhodla uplatnit v 50% výši jednostranné zvýšení nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění, a to u bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, u kterých bylo Statutem hlavního města Prahy – část IV. svěřeno hospodaření Městské části Praha 1.

od 1.6.2010 do 31.12.2010

 1. (11,80%) 84,99 Kč/m2/měsíc
 2. (13,95%) 78,27 Kč/m2/měsíc
 3. (15,85%) 72,89 Kč/m2/měsíc
 4. (18,40%) 66,35 Kč/m2/měsíc

Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením číslo UZ11_0067 ze dne 31.5.2011 rozhodlo uplatit 40% výši jednostranné zvýšení nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění.

od 1.11.2011

 1. (12,00%) 95,18 Kč/m2/měsíc
 2. (14,20%) 89,38 Kč/m2/měsíc
 3. (16,16%) 84,66 Kč/m2/měsíc
 4. (18,80%) 78,82 Kč/m2/měsíc

od 1.12.2012

Rada MČ Praha 1 rozhodla navýšit nájemné na 125,- Kč/m2/měsíc s účinností od 1.12.2012, a to u bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, u kterých bylo Statutem hlavního města Prahy, části IV., svěřeno hospodaření Městské části Praha 1.

Výše uvedené zvýšení nájemného se nebude týkat bytů v domech s pečovatelskou službou a bytů ze sociální rezervy.

Další bližší informace v rámci usnesení číslo UR12_1038 ze dne 24.7.2012