Nabývání státního občanství České republiky dítěte, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud je svěřeno do náhradní péče

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 140 21

Kontakt:

 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
 • Telefon: 974 817 411
 • E-mail: obcanmat@mvcr.cz

Potřebujete:

 • rodný list dítěte
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
 • u dítěte staršího 15 let je třeba doložit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

Vyřizuje:

 • Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 140 21

Kontakt:

 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
 • Telefon: 974 817 411
 • E-mail: obcanmat@mvcr.cz

Postup:

 • Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče.
 • Ministerstvo o nabytí státního občanství České republiky bezodkladně informuje krajský úřad.

Potřebujete:

 • rodný list dítěte
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
 • u dítěte staršího 15 let je třeba doložit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem

Lhůta k vyřízení:

 • K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.