Jak získat vyhrazené parkovací místo v MČ P1.

Vyřizuje:

Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Barbora Soldátová

Kontakt:

  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 416

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

  • V  MČ Praha 1 lze vyhradit parkovací stání pouze pro vozidla zastupitelských úřadů na základě recipročně poskytovaných parkovacích míst pro České zastupitelské úřady v jejich mateřských zemích.

Lhůta k vyřízení:

  • dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Odvolávací orgán:

  • odbor pozemních komunikací a drah MHMP