Chci stanovisko z hlediska dopravy ke stavebnímu povolení

Přílohy:

Žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska dopravy: PDF DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Marcela Přibylová

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 339, e-mail: marcela.pribylova@praha1.cz
  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 418

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

K žádosti o stanovisko z hlediska dopravy pro stavební povolení je třeba přiložit :

  • stavební část projektu pro stavební povolení vč. průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy s částí týkající se dopravního řešení vč. výpočtu dopravy v klidu podle nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dní

Odvolávací orgán:

  • není