Zvláštní užívání komunikace pro : pro koncerty, filmovou a TV tvorbu

Přílohy:

 • Žádost o zábor pro koncerty, filmovou a TV tvorbu – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – pan Pavel Kotlár – film
 • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Barbora Soldátová – koncerty

Kontakt:

Pavel Kotlár

 • tel. 221 097 386, e-mail: pavel.kotlar@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 416

Barbora Soldátová

 • tel. 221 097 345, e-mail: barbora.soldatova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 416

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

K žádosti o zábory pro koncerty, filmovou a TV tvorbu je třeba doložit :

 • 2x situační plánek
 • kopii živnostenského listu nebo
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání ( v případě zastoupení jinou osobou )
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP – Odbor služby dopravní policie

Lhůta k vyřízení:

 • dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Odvolací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy