Tržní řád.

Přílohy:

  • Žádost o zařazení lokality do nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení komerčních záborů – pan Pavel Krofta

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 367, e-mail: pavel.krofta@praha1.cz
  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 424

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

K žádosti je třeba doložit:

  • kopii aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchod. rejstříku (u právnických osob), případně jinou platnou registraci
  • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů vč.vymezení průchodnosti)
  • souhlas majitele objektu (v případě záboru na soukromém pozemku)

V tržním řádu jsou zařazena místa pro prodej a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu (tržiště, tržní místa, trhy, restaurační zahrádky s provozní dobou nad 22:00 hod. a nabídka zboží u provozovny) na území hl. m. Prahy, v našem případě na území Městské části Praha 1.

Lhůta k vyřízení:

  • po projednání a schválení novely tržního řádu Radou hl.m. Prahy

Odvolávací orgán:

  • není