Vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu a prodloužení těchto míst

Přílohy:

 • Žádost o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu – PDF, DOC
 • Doplňující formulář k žádosti o vyhrazené parkoviště pro osobu zdravotně tělesně postiženou – vyjádření ošetřujícího lékaře –  PDF, DOC
 • Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Barbora Soldátová

Kontakt:

 • tel. č. 221 097 345, e-mail: barbora.soldatova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 416

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku

Postup:

K žádosti o vyhrazení parkoviště pro zdravotně postiženou osobu je třeba doložit :

 • fotokopie průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • fotokopie velkého technického průkazu vozidla
 • lékařské vyjádření odborného lékaře
 • fotokopie řidičského průkazu
 • po dovršení 60-ti let věku potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla
 • případě zastoupení plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání
 • předložení dokladu o trvalém pobytu v Praze 1

Lhůta k vyřízení:

 • dle §71zákona č. 500/2004 S. správní řád

Odvolací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy