Vjezd na pěší zóny MČ P1

Přílohy:

 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas) – PDF, DOC
 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas) – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Dlouhodobé souhlasy – Odbor dopravy – Libor Štefek
 • Krátkodobé souhlasy – Odbor dopravy – Libor Štefek

Kontakt:

 • Libor Štefek
  tel. 221 097 430, e-mail: libor.stefek@praha1.cz
  Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 418

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku (v případě vjezdu do lokalit 28. října, Na Můstku, Na Příkopě, Rytířská, Provaznická, Havířská, Melantrichova a Michalská se vydává bezkontaktní karta po zaplacení  manipulačního poplatku 500,- Kč + vratné zálohy 500,- Kč)

Postup:

K žádosti o souhlas k vjezdu na pěší zónu je třeba doložit:

 • v případě stavebních prací: stavební povolení nebo ohlášení stavby, příp. objednávku
 • seznam klientů na pěší zóně
 • nájemní smlouvu v případě parkování v garážích na pěší zóně
 • kopii velkého technického průkazu vozidel
 • oprávnění k podnikatelské činnosti
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)

Silniční správní úřad projedná podaný návrh z hlediska nutnosti vjezdu na pěší zónu mimo stanovený režim. V případě kladného projednání vydá silniční správní úřad tj. Odbor dopravy ÚMČ Praha 1 souhlas k vjezdu.

Lhůta k vyřízení:

 • dlouhodobé souhlasy obvykle do 30 dnů
 • krátkodobé souhlasy podávat 7 dní předem

Odvolávací orgán:

 • stejný