Vjezd na pěší zóny MČ P1

Přílohy:

  • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas) – PDF, DOC
  • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas) – PDF, DOC

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace