Poškozené dopravní značení

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – pan Pavel Kotlár

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 386, e-mail: pavel.kotlar@praha1.cz
  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 416

Správní a místní poplatky:

  • bez polatku

Postup:

  • V případě zjištění poškození dopravního značení na komunikacích MČ Praha 1 zajišťuje odstranění závad Technická správa komunikací hl. m. Prahy, oddělení správy dopravního značení, Veletržní 1623/24, Praha 7, telefonicky 257 015 835, eventuálně prostřednictvím Odboru dopravy – oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1.

Lhůta k vyřízení:

  • ihned

Odvolávací orgán:

  • není