Postup pro vyřízení životní situace – závady v komunikacích

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení kontroly – Ing. Jiří Sellner

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 325, email :jiri.sellner@praha1.cz
  • Jungmannova č. 3 (dvorní trakt)
  • CDV Služby, s.r.o. – bezplatná linka dispečink 800 182 573 – viz. podrobnější informace
  • závadu na komunikaci lze nahlásit přes aplikaci Výtluky

Potřebujete:

  • znát přesný popis závady včetně jejího rozsahu
  • znát přesné místo nahlašované závad

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

  • Společnost CDV Služby , s.r.o. zajišťuje každodenně pro MČ Prahu 1 úklid psích exkrementů a to na celém území. Dále zajišťuje každodenně úklid chodníků před vybranými domy, kde má MČ majetkový podíl. Dále opravuje poškozenou chodníkovou dlažbu do 0,1 m2 (30x30cm). Větší poškozené plochy opravuje TSK hl. m. Prahy.

Lhůta k vyřízení:

  • podle druhu závady max. 30 dnů