Poradenské a terapeutické centrum Acorus zajišťuje podporu klientům, kteří zažili, zažívají nebo jsou svědky domácího násilí ve své primární rodině.

Cílem individuální terapie je zpracování zažitých traumatických zkušeností s cílem zamezení přenosu patologických vztahových vzorců do dalších vztahů.
Služby jsou primárně určeny pro dospívající a mladé dospělé ve věku 16 – 26.
Pro dospělé klienty funguje odborná telefonní poradna a emailové poradenství. Acorus také nabízí pobytové služby pro ženy a matky s dětmi.
Služba je poskytována anonymně a bezplatně. Její provoz je financován Evropskou unií.
Více se dozvíte na www.acorus.cz

Acorus – poradenské a psychoterapeutické centrum
Haštalská 28, Praha 1
tel. 774 667 800