10.03.2020Soubory hlasování14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 003102020_01.txt 03102020_02.txt 03102020_03.txt 03102020_04.txt 03102020_05.txt 03102020_06.txtÚvod a Program jednání
bod č. 103102020_07.txt 03102020_09.txt 03102020_10.txt 03102020_11.txt 03102020_12.txt 03102020_13.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 203102020_14.txtVzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 303102020_16.txt 03102020_17.txt 03102020_18.txt 03102020_19.txt 03102020_20.txt 03102020_21.txt 03102020_22.txt 03102020_23.txt 03102020_24.txt 03102020_25.txtVolba členů Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
bod č. 403102020_26.txt 03102020_27.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020“
bod č. 503102020_28.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 603102020_29.txtDotazy a interpelace
bod č. 703102020_30.txtOdnětí pozemku parc. č. 745/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 2 m2 a svěření pozemku parc. č. 745/3 dotčené podstavcem, který je nedílnou součástí sousoší sv. Jana Nepomuckého
bod č. 803102020_31.txtNávrh na zrušení usnesení č. UZ16_0234 – změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 502, parc. č. 518/1, 518/2 a 518/3, Havelská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 903102020_32.txtNávrh na zrušení části usnesení č. UZ15_0113 – Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 964 a k pozemku parc. č. 449 se stavbou budovy č. p. 964, na adrese V Kotcích 24, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1003102020_33.txt 03102020_34.txt 03102020_35.txt 03102020_36.txt 03102020_37.txt 03102020_38.txt 03102020_39.txt 03102020_40.txtPostup MČ Praha 1 ve věci územního řízení na „Administrativní budovu Na Florenci“ (ABF), Prague Central Business District s.r.o., k. ú. Nové Město