Kousek od radnice Prahy 1 ve Školské 28 již osmnáct let působí oblíbená LEICA GALLERY PRAGUE. Cílem galerie je zvyšování povědomí o fotografii mezi širokou veřejností. Soustředí se zejména na českou a slovenskou fotografii. Ve Školské ulici je k vidění ročně šest výstav, které jsou provázeny rozmanitým doprovodným programem, jako jsou pravidelné besedy s osobnostmi oboru fotografie, komentované prohlídky výstav, lektorské programy pro studenty a různé typy workshopů.

Momentálně je v galerii instalována výstava Pohled z okna slovenské fotografky Miloty Havránkové. Ta koncem 60. let absolvovala pražskou FAMU a dodnes je pedagogicky činná. Těžištěm výstavního cyklu je autorčina tvorba z doby, kdy československá společnost zažívala nejprve euforii z pražského jara 1968, ale pak i obrovskou skepsi a morální destrukci z nastupující normalizace. „Právě na pozadí těchto procesů krystalizovala tvorba Miloty Havránkové. Oscilovala mezi individuální tvůrčí svobodou a politickou nesvobodou systému. Východiska pro svoji tvorbu nacházela v poznávání vlastní pravdy z fiktivní reality,“ konstatuje kurátorka výstavy Anna Vartecká.

Autorka ve svých snímcích začala používat vlastní realitu jako platformu pro své další tvůrčí intervence a prostřednictvím inscenované analogové fotografie odhalovala vezdánlivě náhodných kompozicích neviditelnou vztahovou a emoční logiku a souvislost. Výstava se zaměřuje právě na toto období, tedy na 60. až70. léta minulého století, kdy se v její tvorbě objevují téměř všechny klíčové strategie i symboly pozdějšího hybridního tvarosloví její tvorby.

Na výstavě se prezentuje také studentský časopis „ECHO bratislavských vysokoškolákov“, na kterém se Havránková podílela s přáteli i manželem. „Tehdy mi právě první výstavu uspořádali kamarádi z ECHA, kteří byli mými fotografiemi nadšeni. Zažívali jsme vlnu euforie, ačkoli poněkud destruktivní,“ vysvětluje pro Blesk, že část děl je vystavena na počest zesnulých přátel, se kterými bojovali proti režimu. „Pohled z okna“ tak ukazuje střet dvou realit, vnitřní a vnější, podprahové a svévolné prosakování autentického prožívání života do světa fotoobrazu plného lží a náznaků.

„Všechno jsou to originály, nazvětšované v té době. Na některých snímcích dokonce najdete na okrajích kulaté dírky zhotovené děrovačkou. Ty fotografie se zachovaly jen díky mé mamince, která je pečlivě založila do šanonu, aniž bych to tušila,“ uvádí Havránková pro Aktuálně.cz. Negativy se bohužel buď ztratily, anebo je zničily nevhodné skladovací podmínky.

Autorčiným nejoblíbenějším dílem, které vznikalo v začátcích, je dvojfotografie, autoportrét a snímek exmanžela. Havránková stojí s pozdviženou rukou nad hlavou jako baletka se silonkou na obličeji, pravá fotografie zachycuje rovněž v silonce rozhněvaného muže v zlostném gestu, který svírá rozzuřenou vřeštící kočku. „Tehdy jsem měla pocit, že si protancuji život jako baletka. Což se nakonec přece jen povedlo. Stále se totiž točím okolo své osy.“ Punčochy na tvářích tehdy volila jako symbol nebezpečí. „Uvědomovala jsem si, že je fotografie zbraň, kterou je možné manipulovat, že může být nebezpečná. Obrazem můžete ovlivňovat. Lidé pak ztrácejí vnitřní svobodu.“

O fotografce

Milota Havránková se narodila v roce 1945 a patří ke generaci prvních československých vysokoškolsky vzdělaných fotografů, kteří koncem 60. let minulého století absolvovali na pražské FAMU obor výtvarná fotografie. Na uměleckou scénu vstoupila již za studií.

Tehdy se objevila mladá generace fotografů, kteří se nebáli rezignovat na formální tradice žánru nebo inklinovali k sociálně, či dokonce politicky angažovaným tématům. Fotografická nová vlna s expresivními a lyrickými inscenovanými obrazy byla odnoží tehdejší nové vlny československého filmu.

Havránková je jednou z nejdůraznějších experimentátorek v dějinách československé inscenované fotografie. Zásahy do pozitivu i negativu, použitím expresivních výrazů, kombinací fotografických i nefotografických výtvarných technik, ale i použitím digitální a postprodukční manipulace dosahuje svébytné obraznosti. Oblast tvůrčí fotografie a uměleckého vzdělávání pomohla nasměrovat k jejich současnému intermediálnímu zaměření.

Zdroj: aktualne.cz

Více informací naleznete zde https://www.lgp.cz/cz/udalost/vystava/pohled-z-okna.html

  • pohledy do expozice – autor Ondřej Rychnavský
  • vernisáž výstavy – autor Kamil Rychl