K 30. červnu 2017 dosáhl celkový počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, nejvyšší hodnoty za celé sledované období od roku 1992. Jde o nejvyšší hodnotu v průběhu uplynulých 25 let, kdy vstoupil v účinnost zákon o živnostenském podnikání (1.1.1992).