S lítostí sdělujeme, že nás po dlouhé, statečně snášené nemoci opustila Táňa Kunštátová.

Znali jsme ji jako skvělou zaměstnankyni Úřadu městské části, výbornou vedoucí živnostenského odboru, solidní kolegyni a pro mnohé i báječnou veselou kamarádku, jejíž otevřenost a přímočarost byla pověstná.
Celé její rodině, přátelům a známým vyjadřujeme nejhlubší soustrast.
Bude nám nesmírně chybět.