Červnové Setkání s kulturou se v Malostranské besedě neslo v duchu dechovky. Kapela Plechovanka potěšila nadšené publikum, které se nenechalo dvakrát pobízet a známé písničky si s chutí také zazpívalo.

Sálem besedy se nesly známé šlágry jako Cikánko ty krásná, Škoda lásky, Má roztomilá Baruško, Ta naše písnička česká, zkrátka žádného z diváků nenechaly známé melodie chladným. Když už se nepřipojili s vokály z publika, alespoň nožka vydupávala rytmus nebo se sálem neslo brumendo unisono. Dobrá nálada přetrvala i přes krátkou přestávku, během které si obecenstvo došlo s úsměvem a písničkou na rtech pro malé občerstvení.

Setkání s kulturou připravuje pro seniory Prahy 1 Středisko sociálních služeb ve spolupráci s městskou částí Praha 1. Helena Čelišová, ředitelka Střediska, společně se svým sehraným týmem, během roku organizují pro seniory Prahy 1 nespočet aktivit, setkání, plaveb, kurzů a zážitků. V polovině června je například připravený seniorský tábor v Dobronicích u Bechyně, jehož tématem je Polární kruh a je určen pro všechny, kteří si nezapomněli hrát.