Méně rentgenového záření, lepší kvalita snímků a rychlejší diagnostika – to jsou hlavní přínosy nového CT přístroje, který pořídila pražská Nemocnice Na Františku. Vyšší komfort pacientům i zdravotníkům zajistí také zmodernizované prostory CT pracoviště. Vyšetření pomocí výpočetní tomografie podstoupí Na Františku kolem 2,5 tisíce lidí ročně.

CT vyšetření patří mezi diagnostické metody, jež se v akutní medicíně využívají stále častěji. Nemocnice Na Františku, která se na urgentní péči zaměřuje, se proto bez kvalitního diagnostického vybavení neobejde. „CT přístroj, který jsme dosud používali, byl již na hranici své životnosti. Abychom mohli zaručit nepřetržitý a plynulý provoz našeho radiodiagnostického pracoviště, bylo pořízení nového přístroje nezbytné. Zároveň jsme rádi, že můžeme provádět CT vyšetření za použití nejmodernější zobrazovací technologie,“ sdělil ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.

Nové CT a nové prostory CT pracoviště jsou nejen dalším důležitým krokem na cestě modernizace naší Nemocnice Na Františku, ale i důkazem, že rozhodnutí současného vedení radnice ponechat toto zdravotnické zařízení ve správě Prahy 1 bylo zcela správné. Nemocnice je důležitou součástí sítě pražských zdravotnických zařízení i boje proti covidové pandemii,“ vyzdvihl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Nový CT přístroj se dvěma zdroji rentgenového záření dokáže detailně zobrazit vnitřní orgány a tkáně pacienta. Podle primářky radiodiagnostického oddělení Lucie Zabadalové umožňuje velmi přesnou diagnostiku, a to díky vysoké rozlišovací schopnosti a dokonalým 3D rekonstrukcím. „Pro zobrazení přístroj používá nižší dávky rentgenového záření, ani není nutné pacienta zatěžovat vysokými dávkami kontrastních látek. Vyšetření pacienta je tak rychlé, že není potřeba během vyšetření zadržovat dech. Přístroj navíc umožňuje provádět nová speciální vyšetření, jež mohou doplnit diagnostiku o kvalitativně nové informace, které lékař využije pro cílenou léčbu konkrétního pacienta,“ vysvětlila Zabadalová. 

Nákup nového CT vyšel na 37 milionů korun. Peníze nemocnice obdrží z dotačního programu REACT-EU.