OZNÁMENÍ o uzavření stavebního archivu

v termínu 30. 7. – 10. 8. 2018 bude uzavřen archiv Stavebního úřadu MČ Praha 1 z důvodu opravy a lakování oken v prostorách archivu.
Případné dotazy na tel. č. 221 097 247, 221 097 240