Pro používání volně prodejných pyrotechnických výrobků 31. prosince 2020 a 1. ledna 2021 platí nová pravidla stanovená vyhláškou hlavního města Prahy.

Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakou jsou například domovy pro seniory. Nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

Volně prodejnou pyrotechniku je zakázáno používat na území HMP:

a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze;

b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry;

c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením;

d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich;

e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území;

f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků;

g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Více informací a mapu lokalit naleznete zde.