Výstava Okna Svatovítské katedrály v Císařské konírně na Pražském hradě je prodloužena až do neděle 28. ledna.

Výstava ukazuje některé z těchto návrhů, stylovou rozmanitost i dokonalé umělecké provedení vitrají a přibližuje jejich detaily, které nejsou při běžném pohledu zdola rozeznatelné. Pro pořízení fotografické dokumentace byly využity všechny příležitosti, kdy v katedrále stálo lešení. Výstava nám představí všech 23 kaplí a míst, s jednotlivě umístěnými okny ve velkolepém formátovém provedení. Blíže poznáme i jednotlivé detaily vitrají, trojrozměrné exponáty v podobě architektonických prvků a ukázky originálních skel, které se nám zachovaly. Součástí expozice je i představení plánů návrhů oken.

Více se dozvíte zde.