„Každého člověka ovlivňuje prostředí, ve kterém pracuje a ve kterém se denně pohybuje. Pokud má to štěstí, že je to prostředí krásné tak, jako komplex Pražského hradu spolu s jeho katedrálou, má možnost být naprosto lapen a uchvácen. Fotil jsem okna katedrály a tajil se mi dech v různém denním čase a ročním období. Fotil jsem je s úctou a respektem k naší historii. Jsem rád, že vám mohu své vidění představit“, říká Jan Gloc, fotograf a dlouholetý spolupracovník Správy Pražského hradu. 

Výstava ukazuje stylovou rozmanitost i dokonalé umělecké provedení vitráží a přibližuje jejich detaily, které nejsou při běžném pohledu zdola rozeznatelné. Představí všech 23 kaplí a míst, s jednotlivě umístěnými okny ve velkolepém formátovém provedení. Blíže poznáme i jednotlivé detaily, trojrozměrné exponáty v podobě architektonických prvků a ukázky originálních skel, které se nám zachovaly. Součástí expozice je i představení plánů návrhů oken.

Zajděte se podívat na Pražský hrad do Císařské konírny, výstava je otevřena do 31.12.2023

Autor fotografií: Jan Gloc