Oddělení registrace zajišťuje především příjem a zpracování ohlášení živností a žádostí o koncesované živnosti fyzických a právnických osob, provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává o zapsaných skutečnostech výpis z živnostenského rejstříku. Přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení, případně v žádosti o koncesi a vydává o těchto změnách výpisy z živnostenského rejstříku, popř. vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku a provádí zápisy změn zapsaných v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel a cizinců. 

Oddělení registrace v roce 2021 např.
zpracovalo  9 834 podání z toho 4 528 ohlášení živnosti resp. žádostí o koncesi a 5 306 oznámených změn (např. provozovna, odpovědný zástupce, doplnění oboru apod.)
vydalo  6 853 výpisů a 4 860 vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku
na žádost podnikatele zrušilo 458 živností
na základě informací např. z evidence obyvatel a obchodního rejstříku zapsalo do živnostenského rejstříku  7 788 avíz na osoby  a  24 391 usnesení z obchodního rejstříku  
uložilo 204 pokut
v celkové výši 185.100 Kč

Příjem podání uskutečňuje prostřednictvím elektronického formuláře (klientům bylo na místě vyplněno 5442 „EPO“ formulářů) nebo podatelny úřadu. Podání následně zpracovává v informačním systému Registr živnostenského podnikání. V úřední dny živnostenský odbor v Praze 1 navštívilo 14 371 klientů.