Beseda o revitalizaci parku Kampa přilákala desítky zájemců do zaplněné Saly Terreny, kde Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, a Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1 pro životní prostředí, představily plány na jemné úpravy parku s důrazem na zachování jeho charakteru. Dvouhodinové diskusi předcházela procházka parkem s architektkou Magdalenou Kurfürstovou.

„Domluvili jsme se, že nebudeme prosazovat žádné velké změny. Půjdeme opatrnými kroky,“ okomentovala chystanou revitalizaci starostka Terezie Radoměřská. „Chceme, aby se na Kampě dál báječně žilo, aby byla vlídným místem ve dne i v noci a aby nám tu všem bylo dobře. Pokud se nám podaří udržet, případně trochu vylepšit to, co je dobré a odstranit to, co dobré není, dosáhneme svého. Stojíme o to, aby se nejednalo o nějakou aktivitu shora, ale abychom se k výsledku dopracovali společnými silami, se všemi, co tu žijí, se všemi, kterým na Kampě záleží,“ dodala.

Její slova potvrdila místostarostka Kateřina Klasnová: „My, co tady bydlíme, máme Kampu rádi takovou, jaká je. Chceme zachovat její specifický charakter. V centru města není moc míst, kam bychom utíkali před davy turistů, kde bychom se cítili jako doma. Vzhledem k tomu, že Kampa takovým místem je, byla bych moc ráda, aby to projekt revitalizace respektoval.“

V diskuzi byla následně probrána všechna témata, která považují obyvatelé a návštěvníci této části centra metropole v souvislosti s obnovou parku za důležitá – zeleň, cesty, vodní a herní prvky, psi, bezpečnost, kulturní akce… Nejvíce se debatovalo o páteřní cyklostezce procházející parkem, resp. o soužití pěších a cyklistů, kteří tudy projíždějí.

„Akci považuji za zdárné zakončení participačního procesu,“ ohodnotila besedu s procházkou místostarostka Klasnová. V rámci participace se projednalo vše podstatné. „Návrhy občanů jsme společně se zástupci participačního oddělení a mého odboru životního prostředí předali paní architektce, která vše zapracuje do finálního návrhu,“ doplnila místostarostka. Výstup pak bude zveřejněn přímo na Kampě, na sociálních sítích MČ Praha 1 a v magazínu Jedna.

“Chtěla bych, aby projekt závěry participace respektoval. Primárně chceme opravit cesty, zábradlí okolo Čertovky, dosázet keře a stromy… Chystáme se doplnit i pítka a mlžítka,“ dodala Kateřina Klasnová.

Podle jejích slov by rekonstrukce mohla začít už v roce 2025. V plánu je také revitalizace Nosticovy zahrady, kde jsou cestičky v nevyhovujícím stavu.