Obvodní soud pro Prahu 1 nabízí občanům možnost stát se přísedícím u jmenovaného soudu (Ovocný trh 587/14, Praha 1) na volební období 2020 – 2024. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí. Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva obcí v obvodu městské části příslušného okresního (obvodního) soudu.

Jaké jsou podmínky pro vykonávání přísedícího u soudu?

– státní občanství České republiky
– svéprávnost a bezúhonnost
– zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávající záruku, že bude svou funkci řádně zastávat
– v den ustanovení do funkce věk nejméně 30 let
– přihlášení k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen
– souhlas se svým ustanovením do této funkce
– přísedící jsou voleni na dobu 4 let

Jaká je odměna?

– přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku podle § 93 odst. 1), 2) zák. č. 6/2002 Sb. za shora uvedený počet hodin.  

– stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce

– přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální náhradu ve výši 150 Kč za jeden den

V případě zájmu prosím kontaktujte :

 Hana Kotounová,  e-mail: hana.kotounova@praha1.cz