Teplotu, vlhkost, tlak i přesný čas bude měřit zrekonstruovaný meteorologický sloupek před Masarykovým nádražím. Ale to není všechno: bude také řídit křižovatku ulic Hybernské a Havlíčkovy. Sloupek, jehož slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci Prahy 1, Czech National Trust, Penta Real Estate a Technologie hlavního města Prahy, je jedním ze dvou, jež se z desítek původních meteorologických sloupků v Praze zachovaly.

„Zachované sloupky před hlavním vchodem do Masarykova nádraží a v Dejvicích, na rohu Vítězného náměstí s ulicí Buzuluckou, byly podle všeho vybudovány okolo roku 1914. I proto jsme přivítali iniciativu na obnovu meteorologického sloupku na území Prahy 1, který roky chátral, a téměř nikdo už nevěděl, k čemu původně sloužil,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Petr Hejma a dodal: „Uvnitř sloupku se nachází technické zázemí pro řízení křižovatky, které muselo být zmenšeno a zmodernizováno. Společným využitím sloupku pro měření meteorologických údajů a řízení křižovatky dochází k optimalizaci prostoru a maximálnímu využití místa.“

Obnovu sloupku v Praze 1 iniciovala nezisková organizace Czech National Trust, která Městskou část Praha 1 požádala o pomoc při jednání s dotčenými orgány a institucemi. Hlavním dárcem se stala společnost Penta Real Estate, jež poskytla finanční dar převyšující částku 100 000 korun. Obnova sloupku by nemohla být provedena bez vstřícnosti Technologie hlavního města Prahy, bez pomoci organizace TSK HMP a společnosti DAP, a.s. Akci odborně a materiálně podpořil také pan Miloslav Černý, tzv. fantom Karlova mostu, pro kterého jsou podobné záchranné akce doslova srdeční záležitostí. Ten také přislíbil pomoc při odstraňování znečištění od graffiti.

Kamenné meteorologické sloupky sloužily k informování o tlaku a teplotě vzduchu a udávaly také přesný čas. Z několika desítek sloupků, které se nacházely po celé České republice, se v Praze dochovaly do dnešní doby jen dva, které bylo potřeba zrekonstruovat a znovu je vybavit měřicími přístroji.

Umělý kámen sloupku v Havlíčkově ulici byl odborně zrestaurován uměleckými kameníky Ondřejem Jiráskou a Štěpánem Šefrem, kovové části byly obnoveny a doplněny restaurátorskou firmou TOP Restaurant, s.r.o., přístroje zkonstruovala firma Amet, a to za konzultace s pracovníky ČHMÚ. Kromě měření teploty, vlhkosti, tlaku i přesného času bude nové sofistikované zařízení uvnitř sloupku skryté za přístroji řídit přilehlou světelnou křižovatku ulic Hybernské a Havlíčkovy.

„Podle některých důkazů odhadujeme, že sloupek pochází pravděpodobně z období těsně před první světovou válkou. Neznáme bohužel přesný počet podobných zařízení, která se v minulém století v Praze nacházela. Podle dochovaných fotografií stával jeden sloupek před automatem Koruna na Václavském náměstí, další na Staroměstském náměstí, jiný na Karlově náměstí. Sloupek v Dejvicích na rohu Vítězného náměstí jsme zrekonstruovali v loňském roce,“ uvedla Eva Heyd, projektová manažerka organizace Czech National Trust, která se zabývá záchranou kulturního a přírodního dědictví pro příští generace.

Společnost Penta Real Estate se hlavní měrou podílela na finančním zajištění obnovy meteosloupku. „Meteorologický sloupek je součástí historie místa, kde připravujeme unikátní moderní výstavbu. Chceme, aby kontrast starých a nových časů byl dokonalý. To je jedním z důvodů, proč důsledně opravujeme i Masarykovo nádraží. Meteosloupek je příjemný detail, který k místu jasně patří,“ doplnil Pavel Streblov, ředitel Penty Real Estate, odpovědný za realizaci projektu architektky Zahy Hadid u Masarykova nádraží i za pomoc městu při úpravě veřejných prostor v jeho okolí.

Díky pomoci a vstřícnosti Technologie hlavního města Prahy a TSK HMP se podařilo meteorologický sloupek zrekonstruovat do podoby, kdy může být opět velmi užitečný. „Původní rozvaděč veřejného osvětlení, který se skrývá uvnitř sloupku, jsme v rámci rekonstrukce nahradili novým, vybaveným dálkovým řízením a diagnostikou. Díky němu umíme napájecí vývody k osvětlení nejen dálkově ovládat a monitorovat, ale například i měřit jejich elektrické veličiny nebo monitorovat otevření a zavření servisních dvířek. Z prostorových důvodů jsme vybírali řešení s co nejkompaktnějším provedením při zachování všech požadovaných funkcionalit,“ popsal předseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek.