Muzika není pro každého, jen pro ty, co maj’ uši hladový a mně už v uchu hrozně kručelo… Ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek představil na tiskovce projekt, který evokoval slova písně Vlasty Redla, v „Obecňáku“ už se zase konečně bude hrát. Tři měsíce na jevišti nikdo nestál. Původně mělo jít o akci pro 99 posluchačů a 1 interpreta, ovšem jak víme, některá nařízení se mění závratnou rychlostí, a když pan ředitel chtěl představit projekt 99+1, bylo už jasné, že se mění v 499+1.

Mezi 10.6. a 8.7. se ve Smetanově síni Obecního domu bude po třech měsících nucené přestávky konečně opět hrát, aby alespoň části pravidelných účastníků koncertů v tomto krásném prostoru přestalo kručet v uších.

Oni po živém hraní hodně touží už i muzikanti, což potvrzovali také Jaroslav Svěcený, svírající v ruce velmi vzácné „Stradivárky“, stejně jako harfenistka Kateřina Englichová. Nedalo jí to a zkusila i místní harfu a velmi si ji pochvalovala. A bude to ona, která koncerty odstartuje 10. června. A hned po ní další týden právě Jaroslav Svěcený, který se vyznal ze svého vztahu k Obecnímu domu a hned si také jeden kousek střihl.

Vlastimil Ježek zdůraznil, že tento cyklus není výdělečným projektem, jen je důkazem toho, že už se život začíná vracet do normálních kolejí a také všichni účinkující hrají ze stejných pocitů za honoráře, které se nesmí zveřejnit, aby náhodou producenti neměli dojem, že to je jejich běžná cena.

Posluchači budou nejspíš muset přijít s rouškami, ale budou sedět v řadách s hvězdnými dirigenty, jejichž fotografie dělí místa v řadách hlediště Smetanovy síně. S tím se dá žít, když si krmíte uši.

Všichni přítomní, včetně radní Hany Třeštíkové kvitovali, že při plánování tohoto cyklu si pořadatelé vzpomněli na pracovníky v sociální oblasti, protože i oni byli v první linii a moc se o nich nemluví. Proto část vstupenek zástupkyně Života 90 rozdá těm, kteří byli v terénu.

Pokud chcete některý z koncertů navštívit, sledujte na stránkách www.obecnidum.cz  a choďte za uměním.