Až do 23.6. můžete v galerii Spolku občanů a přátel malé Strany a Hradčan vidět koláže Jiřího Cílka (1910 – 1975), grafika, malíře, typografa a pedagoga.

Jiří Cílek se narodil v jižních Čechách. Vystudoval Obchodní akademii v Českých Budějovicích, po té studoval u prof. Adolfa Trägera a u profesora Tomsuna v Paříži. Při svých studijních cestách navštívil také Bretaň, a pobýval i v italském Janově. Při svých cestách si přivydělával v krčmách jako portrétista.

Ve 40. letech 20. století působil jako pedagog na středních a středních odborných školách v Praze a na Kladně. Při tom se věnoval své volné tvorbě. Především kresbě a malbě. Za německé okupace byl na Kladně internován pro podezření z protiněmecké činnosti, která mu však, zásluhou osobní statečnosti českého četníka, nebyla prokázána…

Od druhé poloviny 50. let 20. století, pracoval „na volné noze“ a intenzivněji se věnoval též grafice a typografii. Jeho poutavé koláže si můžete prohlédnout na Malostranském nám.  27, Praha 1, Malá Strana každou středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin až do 23. června tohoto roku.