Pacienti z celé České republiky, kteří se potýkají s obezitou a dalšími zdravotními komplikacemi, mohou nově absolvovat léčbu na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Františku. K bariatrickým výkonům zde bude sloužit nově zřízená metabolicko-bariatrická jednotka chirurgického oddělení, která plánuje odoperovat přibližně 250 pacientů ročně.

Zřízením této jednotky nemocnice reaguje na potřeby pacientů i aktuální trendy v medicíně. Obezitou, která je považována za závažné chronické onemocnění, totiž trpí v Česku více než 20 % mužů a 17 % žen. „Těší mě, že můžeme být u toho, kdy se naše nemocnice posouvá zase o krůček dál a jsem moc rád, že se nejen podařilo stabilizovat a rozvinout stávající obory zdravotnické péče, ale že se nemocnice dále rozvíjí a expanduje do dalších oborů, jako je bariatrie,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Praha 1, která je zřizovatelem nemocnice, na tento typ léčby připravila v letošním roce celkem 3,5 milionu korun, které hodlá uvolňovat postupně. „Pro obézní pacienty bylo například nutné pořídit speciální lůžka a další vybavení a tohle všechno jsme tedy jako zřizovatel zajistili a nyní mám radost, že se to začíná rozjíždět,“ doplnil radní Prahy 1 Jan Votoček.

Podle chirurga Michaela Vraného budou Na Františku provádět především bypassové operace, při nichž dochází nejen ke zmenšení objemu žaludku, ale také k překlenutí části tenkého střeva, čímž se zmenší plocha pro vstřebávání potravy. Tento zákrok vyvolá v organismu metabolické změny, kterými se kromě obezity léčí i některá přidružená onemocnění jako zvýšený krevní tlak, syndrom spánkové apnoe nebo syndrom polycystických vaječníků u žen.

Skvělé je, že jsme pro bariatrickou chirurgii získali tak zkušeného odborníka, jakým je pan doktor Michael Vraný. Věřím, že se jemu a jeho týmu podaří v naší nemocnici vybudovat jedno z největších center metabolicko-bariatrické chirurgie v České republice,“ sdělil k angažmá doktora Vraného, který má s léčbou obézních pacientů více než dvacetileté zkušenosti, primář chirurgického oddělení a ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart. 

Bypassová operace má významný efekt také u obézních pacientů s cukrovkou. „Pacienti s diabetem 2. typu, kteří jsou léčeni konzervativními metodami – léky nebo inzulinem, ve většině případů odchází po operaci domů pouze s léky. Aplikace inzulinu u nich již poté není nutná,“ vysvětlil Vraný. Úspěch léčby však závisí nejen na perfektně provedeném chirurgickém zákroku a jeho správném výběru pro konkrétního pacienta, ale především na pacientově spolupráci. „Je velmi důležité, aby pacient po operaci dlouhodobě spolupracoval s ošetřujícími lékaři a dodržoval jimi navržená doporučení. Zejména je potřeba, aby změnil stravovací návyky, zvýšil fyzickou aktivitu a zaměřil se na pozitivní vnímání sebe sama,“ upozornil Vraný.