Na přelomu května a června navštívila MČ Praha 1 téměř 40členná delegace z partnerského města Bamberg.

Jednalo se tak trochu o „návrat domů“, neboť delegáti byli všichni členové bambergské „říše“ (pobočky) spolku Schlaraffia, jenž byl v roce 1859 založen právě v Praze a působil zejména v oblasti ulic Štěpánská (kde spolek vlastnil budovu v místech dnešního hotelu Alcron), Vodičkova a V jámě. Třemi cíli tohoto celosvětového spolku jsou přátelství, umění a humor. Postupně byly zakládány pobočky v dalších městech po celém světě, a ta z Bambergu – s pořadovým číslem 208 – nyní v „matce všech říší“, Praze, oslavil s mírným opožděním 100. výročí svého založení.

Zakladateli Schlaraffie byl ředitel Německého divadla v Praze Franz Thomé a basista téhož divadla Albert Eilers. Bamberští hosté v rámci svého pobytu navštívili místa posledního odpočinku obou zakladatelů i další pražská místa spojená s historií spolku.

Delegaci v rámci pobytu přivítali v reprezentačních prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice starostka MČ Praha 1 Terezie Radoměřská a 1. místostarosta David Bodeček. Setkání na politické úrovni symbolicky uzavřelo kruh v rámci návratu Schlaraffů do svého „rodného“ města. Pro městskou část pak přináší toto setkání další cennou oblast propojení a navázaných kontaktů, jichž má s partnerským městem Bamberg opravdu četně.

Více informací o spolku Schlaraffia naleznete například ZDE.