V posledním dubnovém týdnu zveřejnil odbor územního plánování Magistrátu hlavního města Prahy (pořizovatel) upravený návrh nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu. Jeho pořizování bylo zahájeno v roce 2012, v září 2013 bylo schváleno zadání a první návrh byl projednáván na začátku léta 2018. Své připomínky uplatnilo čtrnáct dotčených orgánů státní správy, 56 městských částí a 4 050 připomínkujících z řad veřejnosti. Celkem bylo podáno na 45 968 připomínek, z nichž 14 475 bylo jedinečných.


Pořizovatel musel postupně všechny připomínky vypořádat a upravený návrh je nyní zveřejněn na http://plan.iprpraha.cz a v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) probíhá až do konce června výstava s možností konzultací se zástupci pořizovatele i zpracovatele. Na 30. 5. a 23. 6. jsou naplánována veřejná projednání, kde odborníci budou odpovídat na dotazy. Pro podávání připomínek bude zřízena aplikace.
Co se týká postupu naší městské části, nejprve bude vyhodnoceno vypořádání zaslaných připomínek z léta 2018 a následně Komise pro územní rozvoj doporučí Radě vhodnou reakci. Návrh případných nových připomínek musí schválit Zastupitelstvo.