Až do 21. září 2020 mohou zájemci z řad občanů České republiky, popř. občanů některého ze států EU s trvalým pobytem v ČR, předkládat svoje nabídky v rámci vyhlášeného výběrového řízení na opravu a pronájem bytů ve správě MČ Praha 1.

MUDr. Jan Votoček
(radní pro finance, rozpočet, hospodaření, majetek, bytovou politiku a privatizaci bytových jednotek)

„Samoopravy bytů a jejich nájem na deset let – to je podle našeho přesvědčení nejen velmi dobrá cesta ke kvalitnímu bydlení a trvalému bydlišti v historickém centru hlavního města, ale z pohledu naší městské části také zároveň ekonomicky výhodný způsob spravování bytového fondu a rozšiřování počtu obyvatel Prahy 1.“

Celkem devět bytů je nabízeno na portálu http://reality.praha1.cz, kde je u každého z bytů uvedena podrobná dokumentace, a to včetně stavebního rozpočtu podle standardního stavebního ceníku, seznamu nutných prací a přihlášky do výběrového řízení.

Jediným hodnoticím kritériem výběrového řízení bude navrhovaná výše nájemného. Toho se pak po celý nájemní vztah nebude týkat valorizace.

Do celkem deset let trvajícího nájmu bude započítána i doba rekonstrukce bytu, jejíž délka by podle odborníků neměla překročit šest měsíců, během kterých bude mít nájemce 100% slevu z nájmu, a to bez ohledu na to, zda rekonstrukci dokončí dříve. Do výběrového řízení byly navíc zahrnuty byty, u kterých nebude třeba žádat o stavební povolení, takže nikdo nemusí mít obavy, že by z tohoto důvodu nestihl v daném termínu rekonstrukci dokončit.

Zajímavostí určitě je, že zájemci mohou podávat nabídky na libovolný počet z uvedených devíti bytů. V případě úspěchu u více než jednoho pak jen bude nutné se ve lhůtě sedmi pracovních dnů rozhodnout pro jeden byt.

Důležitou a neoddiskutovatelnou podmínkou je zákaz užívání bytů ke „sdílenému ubytování“.