Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:


Referent/ka – kontrolor/ka Živnostenského odboru

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování kontrolní činnosti podnikatelských subjektů na území Prahy 1; zpracování podkladů pro správní řízení; práce převážně v terénu;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 28.3.2022

Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků Odboru dopravně správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání, nejlépe dosažené v oborech veřejná správa, právo apod.;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku přestupků v zóně placeného stání;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 28.3.2022

Referent/ka oddělení správy nemovitostí Odboru technické a majetkové správy – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zpracování agendy správy různorodých majetkových souborů; agenda právně a věcně složitých forem nabývání, pronájmu, zastavováním prodeje a jiných způsobů disponování s nemovitým majetkem;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 28.3.2022

Referent/ka oddělení dopravy Odboru péče o veřejný prostor – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku dopravního hospodářství např. povolování zvláštního užívání pozemních komunikací;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 28.3.2022

Referent/ka oddělení dopravy Odboru péče o veřejný prostor – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku dopravního hospodářství; zkušenosti a orientace v projektové dokumentaci výhodou – posuzování projektové dokumentace;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 21.3.2022;

Sociální kurátor/ka – romský poradce

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání vzdělávacích programů se zaměřením na sociální práci ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 23.000,- až 34.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců nebo skupin osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu. Sociální práce zaměřená na jednotlivce se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji apod.
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 21.3.2022;

Referent/ka – úředník/ce Stavebního úřadu

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání stavebního směru;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejícími právními předpisy;
Další požadavky a náležitostiPDF

Podávejte do: 11.03.2022

Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 110,- Kč