Skončila dnem, kdy došlo k vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství – 7.3.2017 – 6.4.2017