Již 10 let šíří Mezi námi, o.s.p. myšlenku mezigeneračního setkávání. Vznikla z pocitu, že je obrovská škoda, jak se přirozené mezigenerační vazby v poslední době ze společnosti vytrácejí. Za cíl si vytyčila propojovat generace, především tu nejmladší s tou nejstarší. Aby k sobě tyto generace opět našly cestu a i děti věděly, že stáří je přirozenou součástí života.

Při své cestě za propojováním generací Mezi námi sází především na osobní kontakt. I proto organizuje programy Přečti, kde pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Organizace se vždy snaží vybrat školku, která je pro seniora blízká, ať již vzdáleností nebo srdcem. Úspěchy slaví také s programem Povídej, jehož snahou je, aby děti navštěvovaly seniorské zařízení. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti vzniku případných nových přátelství.

Za svou práci získala organizace i řadu prestižních ocenění, mj. třeba Cenu rady vlády pro seniory. 10. výročí organizace oslavila v prostorech Českého muzea hudby v Karmelitské ulici, které pro pořádání akce zajistila MČ Praha 1. Tu na slavnostním koncertě reprezentoval místostarosta David Bodeček. Koncert, na kterém vystoupily žákovské a seniorské hudební soubory, se konal pod záštitou náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandry Udženije.

„Děkuji Vám za to, že s námi každý den pomáháte stavět mosty mezi generacemi,“ děkovala všem zúčastněným ředitelka organizace Kateřina Jirglová.Organizace také po 10 letech své existence začíná slavit úspěchy i v zahraničí. „My jsme museli vyjet za naše hranice, abychom zjistili, co vlastně máme tady u nás doma. V našich programech, na kterých pracujeme v zahraničí jsme totiž zjistili, že nikde jinde Mezi námi nemaji a chybí tam zastřešující organizace, která by sdružovala všechny sociální pracovníky, školy, školky atd. a pomáhala je propojovat a společně si předávat dobrou praxi,“ dodala také Jirglová.