V úterý 7. 3. navštívila Městskou část Praha 1 patnáctičlenná delegace z korejského města Čchangwon. Skupinu tvořenou radními města a vysokými úředníky přijal radní pro kulturu, sport a zahraniční vztahy Filip Kračman, vedoucí oddělení technicko-majetkové správy Zdeňka Tomíčková a ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová. Přijetí se uskutečnilo v mezigeneračním domě v Samcově ulici. Projekt mezigeneračního domu a koexistence startovacích bytů pro mladé a domova s pečovatelskou službou pro seniory velmi zaujal korejskou delegaci, která při prohlídce domu obdivovala zázemí i vysokou úroveň poskytované péče a služeb.