Námět

Textová část

Název námětu Havelská
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Staré Město
Číslo parcelní 1085
Ulice Havelská
Popis a odůvodnění námětu Východní část Havelské ulice již prošla rekonstrukcí, kdy byla změněna nivelita křižovatky, upraveny hrany chodníků a vysázeny stromy. Západní část zůstala nezměněna, i s tržištěm, které má zaujímat převážnou část plochy i nadále. Úprava se bude týkat tvaru tržiště, vymezení půdorysu stánků i zabránění vjezdu z Uhelného trhu. Je požadován rovněž návrh jednotného vzhledu stánků na úrovni studie. Součástí bude i komplexní návrh úprav povrchů, včetně podloubí.
Datum schválení RMČ P1 15.3.2010
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie OÚR MČ P1