Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1.

Dosavadní držitelé ceny Prahy 1
2008 CP1 – Doc. RNDr. Milan Stloukal, Dr.Sc., antropolog
2013 CP1 – Antonín Ederer, kronikář
2016 CP1 – Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér

CP1 – Jiří Jírů, fotograf

CP1 – Anna Chromy, sochařka, malířka

CP1 – Jiří Kylián

2017 CP1 – Eliška Hašková Coolidge , konzultantka, diplomatka

CP1 – Antonín Hepnar, český designér, sochař, dřevosoustružník

CP1 – Dan Hrubý, publicista, spisovatel, nakladatel

CP1 – Vladimír Kopecký, malíř, grafik, sklářský výtvarník

2018 CP1 – Marcela Martiníková
Všem oceněným děkujeme za jejich umělecký či vědecký přínos. Jsme hrdí na to, jak skvělé osobnosti v České Republice a v centru hlavního města máme!

Navrhněte udělení Čestného občanství MČ Praha 1/Ceny Prahy 1