Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1.

Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1.

Dosavadní držitelé ceny Prahy 1
2008 Doc. RNDr. Milan Stloukal, Dr.Sc., antropolog
2013 Antonín Ederer, historik, archivář
2016 Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér

Jiří Jírů, fotograf

Anna Chromy, sochařka, malířka

Jiří Kylián, choreograf, tanečník

2017 Eliška Hašková Coolidge , konzultantka, diplomatka

Antonín Hepnar, český designér, sochař, dřevosoustružník

Dan Hrubý, publicista, spisovatel, nakladatel

Vladimír Kopecký, malíř, grafik, sklářský výtvarník

2018 Marcela Martiníková, tanečnice, choreografka
Olga Knoblochová, první česká vizážistka, „Lady Dermacol“
2021 Prof. Tomáš Halík, teolog, klinický psycholog a katolický kněz
Ing. Jarmila Kopečková, učitelka těsnopisu administrativy, korespondence a ekonomiky, dlouholetá zapisovatelka záznamů jednání zastupitelstva Prahy 1
Marko Čermák, kreslíř dobrodružných komiksů pro mládež, hudebník
Mgr. Jindřiška Nevyjelová, učitelka, tajemnice Masarykova demokratického hnutí
2022 Jiří Dědeček, písničkář a spisovatel
Petr Sís, grafik a ilustrátor
Jan Šibík, fotograf, držitel ceny World Press Photo
Všem oceněným děkujeme za jejich umělecký či vědecký přínos. Jsme hrdí na to, jak skvělé osobnosti v České Republice a v centru hlavního města máme!

Navrhněte udělení Čestného občanství MČ Praha 1/Ceny Prahy 1

Ocenění a veřejný aplaus nepatří jen „slavným”. Žije mezi námi mnoho osobností, které často nestojí o světla ramp. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by si podle vašeho názoru zasloužil udělení Čestného občanství Prahy 1 nebo Ceny Prahy 1, sdělte nám to!

Návrh by měl obsahovat:

1) Jméno a příjmení dotyčné osoby (vč. titulů)
2) Návrh se týká: Čestného občanství MČ Praha 1 / Ceny Prahy 1
3) Životopis navrhované osoby
4) Důvod případného ocenění
5) Kontakt na vás

Svůj návrh zašlete na:

Úřad MČ Praha 1, oddělení vnejších vztahů,
Vodičkova 18, 115 68;

Elektronicky na: redakce@praha1.cz

Za Vaše návrhy děkuje KOOZ (Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1).

Pro více informací klikněte zde