Více než sto let dlouhý příběh, který vyvrcholil v posledních třiceti letech, je zdárně u konce. Památný mariánský sloup – poděkování Pražanů Panně Marii za ochranu při boji proti Švédům útočícím na Prahu – je zpátky na Staroměstském náměstí a navíc se v sobotu 15. srpna, v den oslav Nanebevzetí Panny Marie, dočkal slavnostního požehnání.

„Děkuji všem za to, že máme sloup zpět, děkuji všem za odvahu, statečnost, moudrost a schopnost se domluvit a věřím, že všichni, kdo tady jsme, se nakonec odhodláme k tomu, že přijmeme tento sloup do svých srdcí,“ prohlásil při slavnostním shromáždění Pražanů i poutníků z celé země starosta Prahy 1 Petr Hejma, který ve svém projevu popsal velkou osobní radost a připomněl historické vítězství obránců Starého a Nového Města nad několikanásobnou přesilou Švédů.

Mariánský sloup požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, podle kterého je sloup výrazem vděčnosti za pomoc a ochranu. Za symbolické rovněž považuje to, že stojí naproti pomníku Jana Husa. Dej nám, Pane Bože, pochopit, že je to sloup, který nese klenbu našeho národního duchovního chrámu,“ řekla hlava naší katolické církve.

Součástí sobotních oslav byla bohoslužba v chrámu Matky Boží před Týnem, které ještě v pátek předcházely mariánské nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Mariánské sloupy se zpodobněním Panny Marie se vztyčují již tisíc let jako děkovné a pamětní, často jako připomínka tragických událostí, válek či morové epidemie. Mariánský sloup byl na Staroměstském náměstí postaven v roce 1650 a až do počátku 20. století k němu mířila procesí a konaly se u něj náboženské slavnosti. Po vzniku republiky byl v listopadu 1918 stržen davem. Z původního sloupu se dochovalo jen pár částí, které jsou uloženy v Lapidáriu Národního muzea.

Hlasy po obnovení sloupu zaznívaly hned po jeho zborcení, silnější pokusy ale až po roce 1989. O vrácení památky na původní místo se zasloužila Společnost pro obnovu mariánského sloupu. Sochař a restaurátor Petr Váňa navzdory dlouhodobě zamítavým postojům vedení hlavního města k obnově sloupu na kopii sochy a soklu pracoval třiadvacet let. „Sochařství je o kráse a já jsem přesvědčen, že krása na světě může být,“řekl sochař, který předtím obdržel od kardinála Dominika Duky svatovojtěšskou medaili.