V sídle Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů na Malé Straně se od pátku do neděle konal tradiční charitativní předvánoční trh, který kromě bohatého kulturního programu nabídl nepřeberné množství vkusných stánků nabízejících například výrobky chráněné dílny v Neratově v Orlických horách, šperkařské, brašnářské a sklářské produkty, ručně vyráběné hračky a řadu regionálních produktů z Čech, Bavorska, Švýcarska a Francie.

„Maltézský řád je pevně spojen s Malou Stranou a pro Prahu 1 je ctí, že její součástí je sídlo řádu, který v českých zemích působí už od dvanáctého století. Musím také říct, že jsem velmi potěšen, že jsem byl paní Johannou Lobkowicz a jejím manželem pozván na jejich trh, který je svým mezinárodním charakterem dokladem sjednocené Evropy i toho, že Češi a Bavoři mají mnoho společného, ať už se jedná po původ našich národů, jejich současnost i budoucnost,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který charitativní trh osobně podpořil.

Návštěvníci trhu si během tří dnů mohli vyzkoušet tradiční vánoční rukodělná řemesla, poslechnout koledy v podání domácích i zahraničních pěveckých sborů, klasickou hudbu i jazz, ale také ochutnat vánoční a další speciality z různých zemí – švýcarské sýry, německá a francouzská vína, malešovská piva, krušnohorský bratwurst, čejkovické víno Levandulový švihák, slovinské farmářské speciality; popřípadě si vylepšit fyzickou a psychickou pohodu pomocí aromaterapických bylinných olejů.

Po celou dobu konání byl k dispozici dětský koutek a zájemci si mohli domů odnést adventní věnce nebo vánoční stromky z lobkowiczských lesů. Celý výtěžek bude použit na podporu projektů Maltézské pomoci.

„Trh pořádáme už pošesté, z toho počtvrté tady v Maltézském paláci. A jak je vidět, lidé se k nám rádi vracejí a užívají si zdejší příjemnou atmosféru,“ popsala hlavní pořadatelka akce Johanna Lobkowicz.

Maltézská pomoc je nezisková humanitární organizace zřizovaná Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů. Náplní její činnosti je poskytování dobročinných služeb potřebným, především lidem nemocným, zdravotně postiženým a seniorům.

Mottem zřizovatele Maltézské pomoci, Řádu maltézských rytířů, je Tuitio fidei et obsequium pauperum, tedy Obrana víry a pomoc potřebným. Řád maltézských rytířů (původně také „johanité“) v duchu tohoto motta od svého počátku poskytoval pomoc nemocným a chudým bez ohledu na jejich vyznání. Tato pomoc spočívala především ve zřizování nemocnic. V českých zemích řád funguje od poloviny 12. století a kromě humanitární činnosti se zabýval i ochranou poutníků a cestujících, když si předsevzal bránit cesty před lupiči.

České převorství (od roku 1626 velkopřevorství) fungovalo nepřetržitě až do roku 1948. Jeho činnost byla zásadní například během 1. světové války, ve které provozovalo 8 sanitních vlaků a řadu polních hospiců. V letech 1948 až 1989 byla činnost velkopřevorství značně potlačena a velkopřevorství fungovalo více méně jen díky svým členům žijícím v exilu. Jeho činnost byla plně obnovena v roce 1990.

Další informace: www.facebook.com/actforothers.cz,www.maltezskapomoc.cz