V květnu tohoto roku čekají seniory z Prahy 1 hned dva výlety. Jeden do oblasti Jesenicka a druhý na Nymbursko. Na oba je možné přihlásit se od 9. dubna 2024.

Čtvrtek 9. května 2024, 7:30 h – Hrádek u Nechanic (zámek) a Nymburk (město)

Na tento výlet se přihlašuje od 9. dubna 2024.

Středa 22. května – pátek 24. května 2024 – Jesenicko

Tradiční družební zájezd (partnerem je Sdružení měst a obcí Jesenicka SMOJ), který není koncipován pro pěší vysokohorskou turistiku, ale kulturně-historicky. Ubytování v hotelu Zlatý chlum v České Vsi ve dvou příp. třílůžkových pokojích. Senior přispívá částkou 1.000 Kč. Pro velký zájem budou všichni přihlášení slosováni a upřednostněni ti, kteří se v minulosti zájezdu nezúčastnili. Výsledky budou vyvěšeny v Infocentru MČ Prahy 1 od 2. května a vylosovaní zájemci informováni o celkovém programu.

Na tento výlet se přihlašuje od 9. dubna 2024.

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 17. listopadu

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 /doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu/.

Způsob přihlašování: Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221 097 300. Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů.

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA , koordinátor výletů, tel.: 777161539