V Českém centru Mezinárodního PEN klubu byla pokřtěna kniha spisovatele, politického vězně a disidenta Karla Pecky (1928 – 1997).

Nakladatel Daniel Pagáč představil první kompletní vydání jeho povídek z Malé Strany. Součástí knihy jsou i texty, které vyšly samostatně až po smrti autora v roce 1998 v souboru pod názvem Svůdnost černé barvy (vydalo nakladatelství Maťa). Karel Pecka se vždy zásadně kriticky stavěl proti našemu tehdejšímu režimu, bytostně se mu protivila propaganda, podpora a přijímání sovětského socialistického stylu a za svou kritiku a pozdější ilegální opuštění republiky byl odsouzen na 11 let za velezradu. Mládí prožil v komunistických lágrech a uranových dolech Jáchymov. Své povídky a literární útvary propašovával z vězení za pomocí civilních zaměstnanců domů. Svou první knihu vydal tehdy u nově vznikajícího vydavatelství 68 Publishers u manželů Škvoreckých v Torontu.

Tato kniha je však půvabná, plná citu, energie a pravdy. Je svěží, zábavná, plná lidských příběhů a malostranských témat, vypráví o síle a moudrosti obyčejných i neobyčejných lidí.  Doplněna je trefnými a humornými ilustracemi Jiřího Slívy.

Karel Pecka řekl v polovině sedmdesátých let: „V podstatě je to všechno jen otázka profese; spisovatel musí psát pravdu, a chová-li se jinak, než píše, jeho práce vyzní nejspíš falešně.“

Kniha byla pokřtěna za přítomnosti Terezie Radoměřské, starostky MČ Praha 1, Lindy Klečkové, vedoucí odboru kultury a za účasti mnoha hostů z literárního a kulturního života.

Knihu vydalo nakladatelství  NEMOHUJINAK.CZ  Daniela Pagáče, můžete ji koupit v knihkupectví Ostrov v Ostrovní ulici a doporučujeme ji třeba jako vánoční dárek.

Vydání knihy podpořila MČ Praha 1.