První letošní online koncert „Ave Maris Stella“ se uskutečnil ON-LINE v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici. Nyní vám nabízíme jeho jedinečný záznam.

Markéta Fassati – soprán
Zuzana Peřinová – viola
Jiří Kopečný – varhany
Mgr. Kamila Malinská – úvodní slovo, kancléřka řádu sv. Lazara Jeruzalémského
Mgr. Libor Černý – průvodce historií kostela

www.kostelnislavnosti.cz
www.praha1.cz
www.facebook.com/prahajedna