Až si budete zkracovat přes Františkánskou zahradu cestu z Václavského náměstí na Jungmannovo, zastavte se v kostele Panny Marie Sněžné. Král Karel IV. jej založil na památku své korunovace roku 1347. Chrám, který měl představovat důstojný protějšek katedrály sv. Víta na Pražském hradě, nikdy nebyl dostavěn do plánované rozlohy. Podle původních plánů měl zabrat celou plochu dnešního Jungmannova náměstí a zasahovat až na Perštýn.

Na první pohled netypická chrámová stavba je skutečnou raritou – s 31,5 metrů vysokou klenbou je jednou z nejvyšších svého druhu v Praze. Ačkoli nemá vysoké věže, je skutečně impozantní, což skvěle oceníte zejména právě z Františkánské zahrady. Dnes v interiéru můžete vidět 29 metrů vysoký sloupový oltář, vůbec nejvyšší oltář v Praze.

30. července 1419 měl u Panny Marie Sněžné kázání radikální husitský duchovní Jan Želivský. Posluchači, mezi nimiž byl i Žižka, následně odešli na Novoměstskou radnici a podnikli defenestraci. Kostel se pak stal i místem pohřbu právě Jana Želivského.

Zdejší farnost je spravována komunitou patnácti bratří františkánů a naším průvodcem po ní se stal P. Bonaventura Ondřej Čapek, kaplan farnosti. „Na nedělní bohoslužby přichází kolem 500 věřících z celé Prahy i okolí. Když není korona, tak celoročně funguje galerie Ambit, kde pořádáme výstavy fotografií, obrazů, také dáváme prostor mladým umělcům při ekologické akci TAKE CARE. Hostíme akci Paměť národa MENE TEKEL a největší návštěvnosti se dočká Ambit vždy na přelomu roku díky betlémům pana Votruby.“

Nově zde zrekonstruovali refektář s přilehlou galerií s vchodem do Františkánské zahrady, které budou pronajímat na různé společenské akce, firemní večírky a jako zkušebnu. V kostele se příležitostně konají koncerty, většinou jde o zahraniční pěvecké sbory.

„Pravidelně sloužíme bohoslužby česky 2–5x denně, jedou měsíčně arabsky a albánsky. Obrovskému zájmu se těší pochopitelně Noc kostelů (letos 28. května) a také rozbíháme charitativní bazar (24.–25. dubna), kde si můžete za dobrovolný příspěvek vybrat obnošené oblečení a za doprovodu různých kulturních akcí zažít jedinečnou atmosféru naší farnosti,“ uzavírá bratr Bonaventura.