Zvýšeného nebezpečí vzniku požáru skončilo ode dne 23.6.2017.