Středisko sociálních služeb Praha 1, příspěvková organizace první městské části, zakoupilo pro své klienty z řad seniorů 4 500 respirátorů. Počet seniorů, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou, popř. užívají jiné služby jako systém tísňové péče nebo například pečovatelskou službu, je cca 400. Každý z nich by tak měl dostat zhruba 10 kusů respirátorů splňujících požadavky na kvalitu.

Kromě toho pro seniory věkové kategorie 80+, žijící v domech s pečovatelskou službou, zorganizovala radnice Prahy 1 dvě kola očkování. To provedl mobilní tým Nemocnice Na Františku, zřizované první městskou částí. Mobilní tým provádí očkování i v jiných městských částech – v Praze 7, Dolních Chabrech, Lysolajích, Kolovratech nebo například ve Slivenci.

„Celkem naši lékaři a sestry naočkovali zhruba 1 500 osob. Nyní je na řadě ještě několik desítek seniorů bydlících mimo domy s pečovatelskou službou, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa v naší Nemocnici Na Františku,“ popsal starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Praha 1 a její Středisko sociálních služeb také zřídily velmi využívanou informační linku pro seniory: tel.: 725 397 934, 607 048 183 (po-pá 8-17), e-mail: ockovani@praha1.cz. Na ní se lidé, kterým vláda v danou dobu umožnila registraci k očkování, dozvědí potřebné informace a dostane se jim rovněž pomoci při registraci do centrálního rezervačního systému.