Před kostelem svatého Vojtěcha ve Vojtěšské ulici bylo v pondělí 4. září před půl devátou srocení lidí, přesněji rodičů a jejich slavnostně oblečených dětí. Ano, jak správně tušíte, měli namířeno do krásné budovy naproti útulnému svatostánku, tedy do ZŠ Brána jazyků, která zde má svůj první stupeň.