V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovolujeme informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.
 
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24. 3. 2020 následovně:
 
1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
2)      Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3)      Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.
4)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení.
5)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24. 3. 2020.
6)      Svoz nebezpečného odpadu:
a)      Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do 24. 3. 2020,
b)      Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24. 3. 2020,
c)       Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
 
Provoz kontaktních center svozových společností:
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).
Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.
 
O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.
 
V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 004 229.