Minulý díl jsme věnovali kaplím ve Vojanových sadech. Tentokrát si představíme další, kterou má ve správě naše městská část. Je jí kaple svaté Barbory, která se nachází v ohradní zdi Loretánské zahrady.

Když se vydáte procházkou od Pohořelce směrem k Pražskému hradu, půjdete kolem Loretánské zahrady, která je obklopená vysokou zdí. Kdysi zde stávala jízdárna se zahradou, která byla zbořena v roce 1845, následně pak osázena ovocnými stromy a změněna na sad. V dnešní době ji využívá Sbor dobrovolných hasičů Praha 1. Ale zpět ke kapli. Ta se nachází přímo v ohradní zdi Loretánské zahrady a za ní si můžete všimnout požární nádrže.

Barokní kapli nechal postavit Štěpán Kinský kolem roku 1725. Autorství je připisováno Františku Maxmiliánu Kaňkovi a freskovou výzdobu provedl Václav Vavřinec Reiner. Inspirací k vybudování kaple i k její výzdobě byla pověst, podle které byli na tomto místě v roce 1512 popraveni dva loupeživí rytíři, bratři Chlévcové, a to naražením na kůl. Jeden z nich se prý dokázal osvobodit a doplazil se až ke kostelu svatého Benedikta.

Patronka kaple svatá Barbora byla zvolena patrně proto, že je mimo jiné ochránkyní před smrtí bez zpovědi. Ve své kronice se pověsti věnoval Václav Hájek z Libočan: „Lapka, odlomiv se z kůlu a doplaziv se ke kostelu, oznámil přivolanému knězi, že bez zpovědi a přijímání svátosti velebné nemůže umřít, neboť se horlivě modlil ke svaté Barboře, která jej opatruje před náhlou smrtí bez náležitého křesťanského zaopatření. Jakmile kněz odsouzeného zaopatřil, ten ještě téhož dne zemřel.“

Na fresce je vyobrazena orodující svatá Barbora obklopená andílky a dole je namalován umírající zločinec s knězem při svaté zpovědi. V pozadí si můžete povšimnout malé postavičky odsouzence s kůlem.

V roce 2014 byla kaple restaurována. Realizována byla obnova výmalby a omítky, opravena byla také kovová mříž. Součástí byla i renovace většího úseku ohradní zdi.