V úterý 8. června ve večerních hodinách proběhlo slavnostní rozsvícení čtyřramenného kandelábru na Dražického náměstí. Osvětlovadlo, které bylo v lednu loňského roku nešťastně poškozeno technickým vozem, bylo kompletně zrestaurováno. Opravu zajistila Galerie hlavního města Prahy.

Nenápadná, ale neoddělitelná součást Prahy a zejména pak jejího centra. To jsou historické kandelábry. Galerie hlavního města Prahy se snaží postupně restaurovat tato unikátní osvětlovadla, která vytváří tajuplnou atmosféru historické části Prahy. Podobně zrenovované exempláře najdete například na Hradčanské či Loretánském náměstí.

Před sedmi lety byl rozsvícen i kandelábr na Dražického náměstí. Vloni bohužel došlo k nehodě, kdy bylo litinové těleso nešťastně sraženo vozidlem. Některé části sice zůstaly nepoškozeny. Nicméně ostatní poničené prvky musely být znovu vymodelovány a odlity. Na rekonstrukci se podíleli zkušení restaurátoři Petr Douda a Ivan Houska, kteří již měli tu čest kandelábr obnovovat v roce 2014.

Práce mistrů ve svém oboru se i napodruhé skutečně povedla. Kandelábr je stejně, jako jeho příbuzní u Pražského Hradu, připojen na plyn a nyní znovu osvěcuje pohádkové zákoutí pod Malostranskou mosteckou věží!